כרטיסים

לחלום על כרטיסים עולה כי הוצאה כלכלית תבוצע. אם מדובר בכרטיס לוטו יכול להיות שיש לך מזל, שמור אותו במקום בטוח.