קַוויָאר

חלום הקוויאר מסמל מחשבות ורגשות של יהירות או העמדת פנים. מצב שגורם לך לצפות בעצמך שיש יותר מאחרים.