כְּבִישׁ

נסיעה בכביש מעידה שתתגבר על קשיים וניצחון יהיה לצדך.