הצעה

אם אתה מציע הצעה לבן הזוג שלך מצביע על כך שאהבתך חזקה ונכונה.