מרבה רגליים

לראות מרבה רגליים, כשאתה חולם, זה יכול להתפרש כקושי ביצירת האישיות. למרבה רגליים יש את הסמליות של פחדיה והספקות מונעים ממנה להתקדם ולהגיע למטרותיה. אתה צריך להפסיק לחשוב רעיונות שליליים, מחשבות ותפיסות, אם אתה רוצה להצליח.