לאכול

החלום על אכילה מסמל לקיחת רעיונות לסיטואציות.