צדף

חולם ורואה מעטפת מוסבר כחלום בעל סמליות חשובה לחולם. משמעות החלום הזה שילדים יהוו מקור נהדר לשמחתם וגאוותם. חולם ורואה פגז שבור מציין כאב ועצב באהבה.