כלול

לחלום שאתה מאופק, מעיד שאתה מעכב את עצמך ומבטא את עצמך לא לגמרי. החלום יכול להיות גם השתקפות של המצב האמיתי של גופך, המכונה שיתוק REM. כדי להבין טוב יותר את החלום הזה, קרא גם את הפרשנויות של משותקים.