טלה

לחלום ולראות כבש בחלומך מציין שיהיו לך בני לוויה רבים. ראו גם את המטאפורה ~עדין כבש~. כבשים מייצגים כל מה שהוא טהור ותמים. לחלום שאתה מחזיק כבש בזרועותיך פירושו שתעלה למצב של עושר באמצעות עבודה קשה ואמצעים אתיים.