אולם

אם חלמת ובחלום ראית שאתה הולך במסדרון, פירוש הדבר הוא ייאושך לנסות לברוח ממצב חוזר או מדפוסי התנהגות. עליכם להשתחרר מחזרה זו והמסדרון נתפס כמעבר משלב אחד בחייכם לשלב אחר.