קוסמטיקה

קוסמטיקה בחלום מראה דברים שאתה מסתיר או מישהו שאתה לא מזייף. קוסמטיקה היא גם סמל הקסם והיופי. הפירוש ביותר לחלום מוסבר בחלום איפור.