אַכזָבָה

אם בחלום אתה מרגיש אכזבה, אז זה מצביע על חוויות חיים אמיתיות של אכזבה מתמדת. חלומות אלו משקפים לעתים קרובות אכזבות מודחקות שהצטברו לאורך תקופה. החלום משמש מוצא רגשי שיכול לספק את נוחות התודעה.