דרגונה

אם ישנת וחלמת שבחלום שאתה פוגש אדם לובש כותפות, המשמעות היא התקשרות פזיזות שיכולות לגרום לשערוריה. אם חלמת ובחלום, ראית שאתה לובש כותפות, זה אומר התעלמות זמנית, אך בסופו של דבר תכיר בכבוד שלך.