פַּסָל

אם אתה הפסל בחלום, אז זה מעיד על היכולת שלך ליצור ולפסל דברים מאפס. אחרת זה יכול להיות שאתה נמצא בתהליך של חיפוש אחר הדברים שצריך לעשות נכון.