לומד

אם היית לומד בחלום, כחלום הוא מציין את התקדמות העבודה והאישיות שלך. אתה האדם שלא מסתכל אחורה, אלא מקבל החלטות חדשות וממשיך הלאה.