תרגיל

אם חלמת ובחלום שראית שאתה מתעמל, פירוש הדבר הוא הדאגות שלך לבריאותך. יתכן שאתה מודאג להתאים את האידיאלים של חברת היופי. לחלופין, החלום עשוי להצביע גם על כך שאתה צריך לממש את זכויותיך וכוחך בכל מצב.