בזים

החלום על נץ מסמל שאיפה או יעדים. אתה או מישהו מאוד ממוקדים בהשגת משהו. אתה יודע מה אתה רוצה או שיש לך יעדים שאתה מכוון אליו. בהקשר שלילי, נץ יכול לסמל שאיפות או מטרות המתנגשות עם אלה של אחרים או לגרום לקנאה.