פַּרעֹה

החלום על פרעה מסמל אותך או מישהו אחר שיש לו סמכות בלתי מעורערת. אתה תמיד בוגר ולעולם לא דואג.