שַׂמֵחַ

לחלום שאתה שמח או בחברה שמחה מייצג זמן של התחייבויות נעימות ומתגמלות כלכלית לעניינים.