מוּסָך

לחלום על מדרכה או לנסוע למוסך, מסמל את סוף המסע שלך. זה גם מייצג ביטחון ואת השאר. לחילופין, זה מציין את הדרך שלך להשגת שלום פנימי, למצוא את הרוחניות שלך.