מִטְרִיָה

כדי להשתמש במטריה בחלום, חזה את המצב הרגשי שאתה מנסה להסתיר. אולי אתה רוצה להגן על עצמך מפני העולם החיצון. בחלום בו נשברת המטריה הוא מציין את עצמו לדברים שאינכם מוכנים להתמודד איתם. המטריה שלא נפתחת כשגשם גשם, מראה את ההתנגשות שהופיעה סוף סוף. אולי בשלב זה בחייך עמדת סוף סוף בפני כל הבעיות שלך, גם אם זה קרה במפתיע.