הכנסת אורחים

לחלום שאתה באירוח, זה סימבולציה לאיכותו של מישהו להיות חביב ונדיב. להציע אירוח בחלום שלך זה אומר שאתה נדיב וחביב לאחרים. זה סמל הפעילות החיובית שלך. אתה עושה דברים בלי ציפייה להחזיר אותו.