קשישים

לחלום שאתה רואה אדם מבוגר, מייצג חוכמה או כוח רוחני. שימו לב להודעה או ייעצו שהם נושאים אתכם. הם עוזרים לספק תשובות ופתרונות לחיים לבעיות שלך ומנסים להנחות אותך בכיוון הנכון.