הִצטַלְבוּת

לחלום שאתה נמצא בצומת יש את המשמעות הסמלית של ההחלטה החשובה. צומת בחלום שלך מציע החלטה שצריך להתקדם. אתה צריך לקבל בחירה או החלטה, אם אתה רוצה להתקדם.