מלאכי מוות

לראות את הקוצרים עובדים קשה בחלומם זה מציין שגשוג והנאה. בחלום לראות קוצר סרק בחלומו, אירוע מייאש יפריע לתקופותיו המשגשגות.