מכשיר פקס

לחלום על מכשיר פקס מציין שאתה מקבל הודעה מתת המודע שלך. הודעה זו תתגלה כעסקה האמיתית.