עץ משפחה

החלום על אילן יוחסין מסמל תחושות לגבי כמה מעניין לראות את כל החוויות השונות שהפכת להיות מה שאתה היום. כל חוויות העבר שלך נפגשות כדי ליצור חוויה חדשה. לחילופין, אילן יוחסין יכול לייצג תובנה כיצד כל חוויות העבר שלך אחראיות לבעיה שיש לך היום. להבין איפה טעית.