ממטרות

חלום מגורען, מעיד על הנאה ואושר. החלום מעיד על היכולת שלך להחמיר את המצב בצורה טובה. פיזורים הם גם סמל ההחלמה והריפוי שתוכלו לקבל.