ניצחון

הניצחון בחלום מראה את הביקוש לסיבה. אולי החלום אומר להמשיך הלאה, לא משנה מה הנסיבות. אם אתה באמת רוצה משהו רע, אתה צריך לחשוב על הניצחון שלך, הניצחון שלך ועל מה אתה מסוגל להשיג.