אדם

אבי האנושות שעליו יהיה שלום. בחלום, אדם מייצג את יסודות החטא והתשובה. הוא גם מייצג את אביו או את מושל הארץ. כאשר הוא ניצב עומד בצורה אצילית, אדם מייצג גם השגה וכבוד. אם אדם פונה לאדם המדובר בחלום זה אומר שהאחרון ירכוש ידע. אם אדם הופך לאדם או בן לוויה שלו והאם עליו להעפיל לקידום כזה, פירושו שהוא ישיג את זה. אדם מייצג גם את יסוד הקיום הזמני. ראייתו בחלום מרמזת גם על הבנה, שכן הוא היה הראשון לראות חלומות בעולם הזה ולפרש את שם הדברים. אדם מייצג גם איחוד עם משפחתו, דאגות, שכחה ודאגות.