הערצה

(חנופה | חברותיות | סקרופנסי) הערכה וחברותיות בחלום פירושו להפגין כבוד והערכה, להלל מישהו, להיות נאמן לעצמו או להיות צדקה. (ראו גם חנופה)