שינויים

(קוטייר | שינוי בגד | חימינג | תפירת בגדים) רואים חייט שעושה שינויים בבגד בחלום מסמל להפיג את הדאגות, להתגבר על הקשיים של האדם, לבטל את חוסר הכנות, לסלק את ההתבוננות או לסבול שהוא יכול לציין מוסיקה, התרוממות רוח, יחסי מין או מישהו. שמגלה את עצמו ושואף בכל דרך לעזור לאחרים. חייט שעושה שינויים בבגד בחלום יכול גם לייצג מטיף או מורה שבידיו אנשים רבים יחזרו בתשובה על חטאיהם וילכו בדרך ה '. חייט שעושה שינויים ומטפל בקצוות ובקצוות הדברים מייצג אדם צדקה שמשמח מישהו על ידי לקיחת ממנו משהו ומסר אותו לאחרים. (ראו גם חייט)