מארב

מארב עבור סטודנט אדיב בחלום, פירושו רכישת ידע וניתן לפרש אותו כקלקל את ביצועי דתו.