מַפָּה

לחלום מפה מציין שאינו מספק את מצבנו הנוכחי ורצון לשנות את הסביבה והנסיבות שלנו.