יָרִיב

לחלום שיש לך יריב, פירושו היבט של עצמך העומד בסתירה.