כפות

החלום על כף מסמל טיפול מיוחד. אזורים בחיים שלך שאתה רוצה להגן עליהם או לטפל בהם. לחילופין, זה יכול גם לייצג הרשאות. אתה או מישהו אחר זוכים ליחס מיוחד.