הַשׁאָלָה

כשאתה מלווה משהו לאחרים, החלום הזה מציין את האחריות והחובות שלך כלפי אנשים אחרים. החלום יכול להראות גם את הטוב שיש בך. אם אנשים אחרים הלוו לך כסף או משהו כזה, הראה את התלות שלך באנשים אחרים. אולי החלום מציע לך להיות עצמאי יותר ולהיות אחראי לחיים שלך.