קולות

אם שמעתם את הקולות בחלום, חלמו כל כך הרבה אז אני מציע שתביטו לעצמכם לעומק ובמה שיש לכם לומר. המוח הלא מודע שלך מנסה כנראה לשלוח הודעה חשובה שיש לקרוא מיד.