הַר גַעַשׁ

כדי לראות מה מתפרץ הר הגעש מציין בעיות ובעיות גדלות. אולי היו כמה בעיות שלא נפתרו. אם אתה רואה את האפר של וולקנו, פירוש הדבר הוא שקיעת הבעיות. כל מה שקרה בעבר הסתיים עכשיו.